MunVerkon historia alkaa vuonna 2007 perustetusta MunPalsta.com-palvelusta. Kyseinen palvelu tarjoaa edelleen käyttäjilleen ilmaisen SMF-foorumin ylläpidon. 2008-vuoden alussa mukaan astui MunFoorumi.com, joka on nykyisin suosituin MunVerkon palvelu.

MunForumi avattiin välittömästi phpBB3:n vakaan version julkaisun jälkeen ja oli Suomen ensimmäinen ilmaista phpBB3-foorumin ylläpitoa tarjoava palvelu – todennäköisesti myös maailman ensimmäisten joukossa.

Muutama kuukausi MunFoorumin julkistuksen jälkeen mukaan astui MunIrkki.com, joka tarjoaa kaikessa yksinkertaisuudessaan käyttäjilleen Java-pohjaisen IRC-asiakassovelluksen.

Nämä olivat kolme ensimmäistä palvelua jotka lopulta muodostivat palvelukokonaisuuden, jota ylläpito kutsui aluksi nimellä MunPalvelut. Jonkin ajan kuluttua palveluiden nimeksi kuitenkin vakiintui MunVerkko, joka mielleettiin paremmaksi ja helpommaksi nimeksi kokonaisuudelle.

Periaatteet

MunVerkon alkuajoista on palveluiden toteuttamisessa ollut kolme tärkeää pääperiaatetta:

  1. Helppous
  2. Vakaus
  3. Nopeus

Näistä helppous on aika itsestäänselvä, kun luodaan palvelua, jossa käyttäjä saa nykyaikaisen sovelluksen käytettäväkseen ilman teknistä osaamista. Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään palvelimista tai www-sivuista saadakseen käyttöönsä modernin phpBB3-foorumin.

Vakaus tulee esille siinä, että palveluiden kehityksessä pääpaino on niiden toimivuudessa. Huonosti toimivat palvelut ärsyttävät käyttäjiä ja aiheuttavat palvelun ylläpidolle ylimääräistä työtä. Näin ollen palvelut pyritään toteuttamaan siten, että ne toimivat vakaasti. Palveluissa ei myöskään ole ylimääräisiä ominaisuuksia, joita suurin osa käyttäjistä ei koskaan tulisi edes käyttämään. Näin palveluiden ylläpito on helpompaa ja siten virheherkkyys on pienempi.

Nopeus tulee esille käytetyn teknologian nopeudessa. Nopeat yhteydet ja laadukkaat palvelimet takaavat sen, että sivustot ovat käytettävissä vuorokauden ympäri ilman viiveitä. Palvelimilla ei ole liikaa kuormaa ja tarpeen vaatiessa tehoja kasvatetaan, jotta palvelut säilyvät nopeina.

Miksi ilmainen?

Miten sitten on mahdollista, että palvelut ovat ilmaisia? Monet ovat kysyneet tätä samaa asiaa. Selitys on hyvin yksinkertainen: palvelut ovat mainosrahoitteisia. Toiminta rahoitetaan palveluihin sijoitetuilla mainoksilla. Mainonnassa pyritään kuitenkin pitämään tasapaino mainonnan ja palvelun käytettävyyden välillä, jotta käyttömukavuus ei kärsisi.